Artikelarkiv

Nya kontonummer för inbetalningar från utlandet

20.04.2017 17:43
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/nyakontonummerforinbetalningarfranutlandet.5.5c281c7015abecc2e2021f97.html

Deklarera ditt företag digitalt

11.04.2017 13:30
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/deklareradittforetagdigitalt.5.5c281c7015abecc2e2019631.html

Fler än en miljon har möjlighet att få skattepengar till påsk

30.03.2017 19:00
www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/fleranenmiljonharmojlighetattfaskattepengartillpask.5.57cadbbd15a3688ff44ad51.html

Nu kan fler få pengar till påsk

20.03.2017 17:38
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/nukanflerfapengartillpask.5.5c281c7015abecc2e205b39.html

Skatteverket förlänger sista dag för att begära utbetalning för rot och rut till den 2 februari

01.02.2017 17:21
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/skatteverketforlangersistadagforattbegarautbetalningforrotochruttillden2februari.5.5c1163881590be297b51a8d0.html

Dags att lämna kontrolluppgifter

30.01.2017 09:00
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/dagsattlamnakontrolluppgifter.5.5c1163881590be297b5193e1.html

Nya momsregler från 1 januari 2017

28.12.2016 11:40
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2016/nyheter/nyamomsreglerfran1januari2017.5.5c1163881590be297b52046.html

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor

14.12.2016 12:00
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2016/nyheter/momsbefrielsefordigsomharenforsaljningpahogst30000kronor.5.3152d9ac158968eb8fd3c27.html

Se upp om du anlitar släktingar med rot- och rutavdrag

31.10.2016 14:00
www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2016/2016/seuppomduanlitarslaktingarmedrotochrutavdrag.5.361dc8c15312eff6fd31fbd.html

Varning för falsk webbplats om skatteåterbäring

13.09.2016 17:00
www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2016/nyheter/varningforfalskwebbplatsomskatteaterbaring.5.361dc8c15312eff6fd2b5a0.html