Interimslösning

Det kan finnas olika anledningar till varför en interimslösning kan passa Dig och Ditt företag. En interimslösning passar till exempel bra vid tillfälliga toppar i arbetsbelastning, frånvaro av ordinarie personal eller som en part som sköter vissa delar av Ditt bolags ekonomifunktin, till exempel den löpande redovisningen. Vid denna typ av uppdrag sitter oftast DNKONSULT fysiskt på plats hos Dig.