Processer

Klart definierade rutiner och processer kan hjälpa Ert företag att möta förändringar och nå en högre effektivitet. Det gör att Ert företag utan större problem kan hantera förändringar då processerna kan vara anpassade så att de fungerar utmärkt som arbetsbeskrivning. Alternativt är de på en mer övergripande nivå där det ställs högre krav på användaren att själv komma med en lösning för att nå de mål som definierats. Oavsett så är rutiner och processer ett måste, DNKONSULT erbjuder både optimering av befintliga processer samt skapande av nya. 
 
Vi erbjuder även hjälp med att strukturera upp Er redovisning. En väl definierad och genomtänkt redovisningsstruktur gör att Ni kan få uppföljningar på Ert bolag på det sätt Ni önskar - vill Ni fokusera på kostnader, var och hur de uppkommer eller vill Ni följa vissa produktlinjer/grupper, vill Ni veta vilka produkter/tjänster som levererar en hög marginal etc. För att kunna generera dessa rapporter måste redovisningen struktureras upp och där är DNKONSULT en partner med lång erfarenhet.