Löpande redovisning & bokslut

När man bedriver näringsverksamhet är det krav på att löpande redovisa de ekonomiska transaktioner som sker i bolaget samt att upprätta bokslut och deklarera. Detta är tjänster DNKONSULT erbjuder mindre och medelstora företag, vidare tillhandahålls även tjänster inom skatteområdet, moms samt lön.

Även rådgivning vid bolagsbildande erbjuds samt det administrativa arbete som då föreligger i form av kontakt med berörda myndigheter (Skatteverket, Bolagsverket etc.).